Allegro språktjenester

Allegro språktjenester blogger om språk og oversetting.

Alle kjenner til denne påminnelsen om hvor viktig, for ikke å si livsviktig, det faktisk kan være å kunne kommareglene. Det var Per Egil Hegge som gjorde eksempelet kjent i en bok med samme tittel. For dem som trenger en kort oppfriskning, så bestemmer plasseringen av kommaet hvorvidt vedkommende lever eller dør. Plasseres kommaet etter "ikke", overlever han, i hvert fall inntil skribenten ankommer. Settes kommaet etter "ham", skal stakkaren dø med en gang. Et spørsmål om liv eller død med andre ord. Jeg ble minnet om dette nylig da jeg mottok en e-post fra en russisk dame.

Long before I started working as a translator for Allegro språktjenester, indeed before I had learned a word of Norwegian, I was already familiar with a lot of Norwegian sounds and words without even knowing it. I grew up in the wilds of Orkney, on the north-western tip of the mainland where the Vikings first pulled their boats ashore. Beside farms called Langskail, Vinbreck and Grindally and between the hills of Storafjold and Belyafjold. Among fields known as Rouansmouch, Swartland and Yarsdeels o` Grew and where the wind skoldered and hushled. Although I was vaguely aware of Orkney's Norse heritage, I knew next to nothing about Norway or the Norwegian language when I set off as an exchange student to spend a year at Voss Folk High School. This was before the dawn of the Internet Age when accessing information actually required effort, and it didn’t even cross my mind to visit the library and borrow a travel guide.

En oversetters hverdag er fylt med vanskelige valg og mye grubling, noe fasitsvar finnes ikke. Derfor er det alltid med en viss spenning jeg trykker på Send-knappen. Har jeg gjort en god nok jobb? Kunne jeg ha valgt et annet ord her eller uttrykt meg på en annen måte der? Man kan bli paranoid av mindre. Men litt paranoia lærer man å leve med, og jeg ber alltid kundene om å ta kontakt hvis de har spørsmål eller kommentarer etter å ha sett gjennom arbeidet mitt. Noen ganger kan slike tilbakemeldinger være av det overraskende slaget. Når jeg språkvasker tekster skrevet på engelsk av nordmenn – som oftest artikler som skal publiseres i et internasjonalt tidsskrift – prøver jeg å være så nøye som mulig med språkføringen.

Det har vi kanskje vondt for å forestille oss? Allegro språktjenester har ikke innført en slik praksis! Men tygg litt på denne setningen (sakset fra en offisiell (maskinoversatt?) artikkel på nettet om HMS og den aldrende befolkningen i EU): «En analyse av drivkraften for implementering av prevensjon og helsefremmende praksis for en aldrende arbeidsstyrke på arbeidsplassnivå». Jeg ser ikke bort fra at det finnes arbeidsgivere som ønsker å sikre at de ansatte bruker prevensjon, men i setningen over er engelske «prevention» blitt oversatt med «prevensjon», ikke «forebygging» («forebyggende og helsefremmende praksis»), og da blir både setningsoppbygningen og meningsinnholdet feil.